ANUNT CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI -SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MAGURI-RACATAU